Q1. Laporan Kementerian Kesihatan Malaysia (2018) telah melaporkan?
AJumlah perbelanjaan kesihatan negara.
BJangka hayat rakyat Malaysia.
CPopulasi penduduk Malaysia.
Q2. Populasi penduduk Malaysia pada tahun 2019 ialah sebanyak?
A
35.7 juta
B32.7 juta
C32.5 juta
Q3. Apakah fungsi Pusat Sehenti Rehabilitasi dan Rawatan Kesihatan (PSRR)?
A
Sebagai perkhidmatan sokongan bagi rakyat berpendapatan rendah.
BMeningkatkan pendapatan rakyat.
CMenyediakan kediaman bagi rakyat berpendapatan rendah.
Q4. Apakah agensi yang terlibat dalam pembangunan Pusat Sehenti Rehabilitasi dan Rawatan Kesihatan (PSRR)?
A
Masjid dan Surau
BMajlis Agama Islam Negeri & Institusi Zakat dan Wakaf.
CKementerian Kesihatan dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
Q5. Abdul Rahman Ramdzan & Ihsanudin Abas mengatakan jumlah _________ adalah tidak seimbang di antara sektor awam dan swasta.
A
kerusi roda
Bkatil
Cjururawat

Comprehension results

to calculate score.

Your comprehension is %.

You got correct answers out of .