Q1. Apakah hukum mengangkat suara dalam solat bagi tujuan memberi isyarat kepada orang?
AHarus.
BMakhruh.
CHaram.
Q2. Apakah hukum asal memberi isyarat di dalam solat?
A
Harus.
BMakhruh.
CHaram
Q3. Perbuatan mengangkat suara dibolehkan pada sepanjang waktu solat.
A
Betul
BSalah
CMungkin
Q4. Jika tidak meniatkan pada bacaan takbir atau tasmik dan semata-mata untuk menjawab panggilan orang di luar solat maka, ________ solatnya.
A
boleh diteruskan
Bperlu masbuq
Cterbatal
Q5. Irsyad Al-Fatwa Siri Ke-725 ini adalah berkaitan...
A
hukum solat tidak khusyuk
Bhukum kuatkan suara dalam solat bagi tujuan beri isyarat di luar solat.
Chukum batalkan solat kerana bercakap dalam solat

Comprehension results

to calculate score.

Your comprehension is %.

You got correct answers out of .