Usage Time Period
aaa
Pelanggan hanya dibenarkan menggunakan kemudahan bilik ini mengikut waktu operasi perpustakaan sahaja.
Pengguna tidak dibenarkan membuat tempahan awal. Penggunaan bilik ini adalah secara “siapa dulu dia dapat” (First Come, First Serve).
Penggunaan kemudahan ini adalah terhad untuk 8 JAM sahaja. Penggunaan bagi tempoh yang panjang perlu mendapatkan kelulusan daripada Ketua Pustakawan.
Pelanggan dikehendaki memulangkan kunci 15 minit sebelum waktu perkhidmatan perpustakaan tamat.
Research Writing Room
RWR Policy

Cleanliness

 1. Adalah menjadi tanggungjawab pengguna perlu menjaga kebersihan bilik ini sepanjang masa penggunaan dan semasa meninggalkannya.
 2. Pengguna adalah dilarang membawa masuk makanan dan minuman semasa berada di bilik ini
 3. ​Sila padamkan sebarang penulisan di Glass Board sebelum keluar dari bilik ini.

Safety

 1. Pelanggan perlu memastikan semua suiz ditutup dan bilik dikunci selepas menggunakannya.

 2. Pengguna adalah bertanggungjawab sepenuhnya sepanjang penggunaan bilik ini.

 3. Keselamatan barangan milik individu adalah dibawah tanggungjawab sendiri.

 4. Jika terdapat sebarang kerosakan, sila laporkan kepada petugas Kaunter Pengurusan Pelanggan.

General Rules
 1. Penggunaan Bilik Penulisan Penyelidikan (RWR) adalah secara percuma kepada warga UiTM yang layak dan berdaftar. Perkhidmatan ini juga boleh diberikan kepada tetamu universiti yang dibenarkan.
 2. Penggunaan bilik ini hanya terhad kepada seorang sahaja bagi setiap bilik dan hanya untuk tujuan penulisan pembelajaran, pengajian dan penyelidikan akademik sahaja.
 3. Pihak Perpustakaan berhak menegur, mengarah keluar atau mengambil tindakan kepada mana-mana pengguna terhadap penyalahgunaan bilik ini atau perlanggaran peraturan perpustakaan.
Smart Classroom

A smart classroom is available at the main library at Shah Alam and PTAR Rembau Campuses

This space is suited for small group activities such as:
 1. Meeting
 2. Discussion
 3. Presentation
 4. Hybrid classes
It is open to UiTM students and staff from Monday to Friday (8.30 a.m. - 5.00 p.m.)

Booking is a must thru UiTM Booking System (BSU) - https://bsu.uitm.edu.my/

Smart classroom PTAR UiTM Shah Alam
Smart classroom UiTM Shah Alam