Program : Taklimat Kesedaran Penggiatan Budaya Membaca IPT di Kalangan Staf Perpustakaan Read@Uni
Tarikh : 19 Julai 2019
Tempat : PTAR UiTM Cawangan Melaka, Kampus Alor Gajah

Objektif :
1. Memberi pendedahan di kalangan Staf Perpustakaan UiTM Cawangan Melaka mengenai pelaksanaan program Read @Uni di Universiti
2. Meningkatkan kesedaran staf agar sama-sama menggembleng tenaga dan idea dalam merancang dan dan melaksanakan program Read @Uni
3. Menyelaras pelaksanaan aktiviti yang memberi impak tinggi kepada golongan sasaran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *