Program : Speaker Corner – Stand Up Comedy
Tarikh : 13 November 2019
Tempat : Perpustakaan Tun Abdul Razak Aras 12, UiTM Cawangan Melaka Kampus Bandaraya

Program ini akan dijalankan secara bersiri iaitu 2 kali sebulan pada setiap hari Rabu sepanjang semester berlangsung. Pada 13 November 2019 seorang peserta telah menyertai program ini bagi tujuan untuk mengasah bakat mahasiswa / mahasiswi khususnya yang berada di Kampus Bandaraya Melaka dalam menguasai teknik pengucapan awam sekaligus menjadikan ianya satu budaya yang dilestarikan sejajar dengan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Program ini merupakan program Read@Uni: speaker corner yang terakhir bagi semester ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *