Objektif utama anugerah adalah untuk menggalakkan budaya membaca di kalangan pelajar dan meningkatkan kehadiran pelajar ke perpustakaan. Kumpulan sasaran anugerah ini ialah pelajar kampus. Anugerah ini berjaya menarik kehadiran pelajar ke perpustakaan dan membuat pinjaman bahan. Jumlah pemenang anugerah adalah seramai 3 orang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *