Pameran ini mempamerkan bahan bacaan berbentuk buku yang berkaitan dengan tema wanita.

Objektif utama pameran adalah untuk mempromosikan bahan bacaan yang ada di perpustakaan serta hebahan berkaitan sambutan yang berlaku di seluruh dunia. Kumpulan sasaran pameran ini ialah pelajar dan staf kampus.

Pameran ini berjaya meningkatkan peminjaman bahan bacaan dan memberi kesedaran kepada pengguna bahawa wujudnya koleksi sedemikian di perpustakaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *