3R

Program Read@ResidenC dilaksanakan sepanjang semester melibatkan pelajar kolej Zamrud dengan perkongsian ilmu dan penulisan semula ringkasan bahan bacaan yang dipinjam daripada Perpustakaan. Ianya diadakan mengikut giliran wing masing-masing di blok kediaman bermula dari jam 8.00 malam hingga 9.00 malam. Seramai 464 pelajar terlibat dalam sesi perkongsian ilmu ini. Berikut merupakan tema bahan bacaan yang dipilih berdasarkan wing masing-masing.
FD1 – 3 April (flora dan fauna)
FD2 – 7 April (bangunan/landmark/senibina)
FD3 – 22 Mei (karya abdul latip talib)
FD4 – 14 April (pemimpin dunia/orang terkenal/biografi)
FD5 – 1 Mei (pelancongan/tempat menarik/dunia)
FD6- 15 Mei (sukan/kesihatan/ubatan)
FC1- 18 April (keluarga/lelaki/perempuan)
FC2- 19 Mei (siri penguin readers)
FC3 – 24 April (kisah cinta)
FC4 – 12 Mei (siri chicken soup for the soul)
FC5 – 8 Mei (psychology/stress/counselling/therapy)
FC6 – 28 April (anatomy/nutrisi/makanan)
FC7 – 10 April (motivasi)
FC8 – 5 Mei (seni/budaya/adat/masyarakat)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *