“Program Knowledge Explorace 2.0 ini diadakan bagi menyemaikan lagi segala pengetahuan yang boleh diperolehi di PTA ini. Program yang dijalankan ini bakal menguji lagi kefahaman, skil pencarian maklumat dan bahan, pengetahuan mahasiswa terhadap kemudahan perkhidmatan serta koleksi yang ditawarkan di PTA. Objektif program adalah untuk menguji tahap kemahiran pencarian bahan, kemahiran pencarian maklumat, strategi pencarian maklumatdi dalam Koleksi bercetak dan Digital PTA. Di samping itu, program ini memberi kefahaman kepada para peserta fungsi dan peranan PTA dalam melahirkan graduan yang mempunyai maklumat kelas pertama. Secara langsung dapat membina semangat kerjasama dan semangat berpasukan.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *