Siti Aishah Sadan
Pengerusi KIK 
Pustakawan Kanan
03-5544 3725
sitia438@uitm.edu.my

Jaz Norfazuna Jaafar
Timbalan Pengerusi KIK
Pustakawan
03-5521 1701

norfazuna2335@uitm.edu.my

Wan Noor Sazidah Wan Fauzi
Setiausaha
Pembantu Pustakawan
03-5521 1706

sazidah@.uitm.edu.my

BIRO KIK

Nurul Farihah Sarmin Panut
Biro Latihan 
Pustakawan Kanan
03-5521 1708
nurul059@uitm.edu.my

Tn Hj Ahmad Faizar Jaafar
Biro Penerbitan & Dokumen 
Pustakawan Kanan
03-5544 3771

faizar@uitm.edu.my

Ahmad Nazri Bin Jaafar
Biro Pameran 
Pustakawan Kanan
03-5543 8581
korporatptar@salam.uitm.edu.my